Lalàna n: 2022-012, Fanitsiana ny lalàna momba ny vola ho an'ny taona 2022

Miaraka amin'ny fisondrotry ny vidim-piainana 8% amin'ity taona 2022 ity, mety hiakatra ho 9,2% amin'ny volana Desambra izay hitoetra ho 7% amin'ny 2023, ny toe-karena Malagasy dia miatrika ny ady Okraina sy Rosia, ny loza voajanahary tamin'ny telovolana voalohany, ny valan'aretina COVID. . Apetraka ny drafitra ekonomika momba ny fambolena, indrindra ny momba ny vary. Jereo ny antsipiriany

Fifandraisana

Vaovao farany

Vaovao farany nampidirina

Kibokiboky e-credit

Zava-mitranga

FANGATAHANA FAMERENANA NY TROSAN-KABA, EFA AZO ATAO EO AMIN’NY ATERINETO

Vaovao farany nampidirina

Lalàna n°2022-012 manitsy ny lalàna momba ny fitantanam-bola amin’ny taona 2022

Vaovao farany nampidirina

Fanitarana ny fe-potoana hatramin'ny 19 jolay 2022 taorian'ny fampiharana ny "e-remboursement".

DGI mandray anjara

Convention Multilatérale d'Assistance Administrative Mutuelle en matière Fiscale (MAAC)
» Ny vaovao farany rehetra
Fetra ny filazana ara - ketra na ny fandoavan-ketra

Ny hetra aloanao


Foibem-pitantanana regionaly ny hetra

Fitsidihana ankapobeny

245994
Niova farany
10 aogositra 2022