Hetra amin'ny fananan-tany sy trano

  Famintinana ny hetra amin' ny fananan- tany sy trano. Ambangovangony

  Lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana nasiam-panitsiana, 2018. Vakio

Fifandraisana

Vaovao farany

Vaovao farany nampidirina

La situation des recettes fiscales interieures

Vaovao farany nampidirina

Akon'ny hetra 53, Oktobra 2018

Vaovao farany nampidirina

Lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakàna nasiam-panitsiana, taom-piasana 2018.

Vaovao farany nampidirina

Famintinana ny mombamomba ny letra amin'ny fanan-tany sy trano

Vaovao farany nampidirina

Filazana ny tany sy ny trano
» Ny vaovao farany rehetra
Fetra ny filazana ara - ketra na ny fandoavan-ketra

Ny hetra aloanao


Foibem-pitantanana regionaly ny hetra

Fitsidihana ankapobeny

238617
Niova farany
07 desambra 2018