Déclaration Droit de Communication

Mihemotra hatramin'ny 30 septambra 2017 ny fandefasana ny ambangovangony "Droit de communication" ho an'ny taona 2016.

Fifandraisana

Vaovao farany

Vaovao farany nampidirina

Fanambarana ny 12 Mey 2017 makasika ny fanfarana entana.

Vaovao farany nampidirina

Droit de communication

Vaovao farany nampidirina

Hetra tambatra : Fe-potoana farany

Vaovao farany nampidirina

Lalana ankapobe mifehy ny Hetra 2017

Vaovao farany nampidirina

Tatitry ny famorian-ketra
» Ny vaovao farany rehetra
Fetra ny filazana ara - ketra na ny fandoavan-ketra

Ny hetra aloanao


Foibem-pitantanana regionaly ny hetra

Fitsidihana ankapobeny

130714
Niova farany
15 may 2017