Anisan'ireo fironana ankapobeny amin'ny LFI 2021

  • Fanarenana ny toe-karena amin'ny alàlan'ny laharam-pahamehana ny famoronana asa,
  • Ezaka mitohy hahatratra ny fihemoran'ny fampandrosoana sosialy,
  • Fanamafisana ny faharetana ara-bola amin'ny alàlan'ny fanentanana ireo loharanon-karena azo alaina,
  • Ezaka mitohy hampiakarana ny tahan'ny tsindry haba ... Ny tohiny
Fifandraisana

Vaovao farany

Vaovao farany nampidirina

Anisan'ireo fironana ankapobeny amin'ny LFI 2021

Vaovao farany nampidirina

"e-declaration" sy "e-paiement" ho an'ny SRE1 sy SRE2

DGI mandray anjara - Zava-mitranga

FIVORIAN'NY MPANDRINDRA NY E-BILAN

Vaovao farany nampidirina

- Filazana mikasika ny fiverenana tsikelikely amin'ireo asa mahazatra eo anivon'ny fandraharahana momba ny hetra

Vaovao farany nampidirina

Filazana momba ny fanamarinana ara-ketra hoan'ireo kandida amin'ny fifidianana loholona
» Ny vaovao farany rehetra
Fetra ny filazana ara - ketra na ny fandoavan-ketra

Ny hetra aloanao


Foibem-pitantanana regionaly ny hetra

Fitsidihana ankapobeny

243389
Niova farany
15 janoary 2021