Hetra Tambatra : Fe-potoana farany

Araka ireo Foibem-paritra mitantana ny Hetra, toy izao ny fe-potoana farany amin'ny fametrahana ny Hetra Tambatra. Faritra ANOSY: 31 Mars 2017, DIANA: 31 Mars 2017, ITASY/BONGOLAVA: 15 Mai 2017, VAKINANKARATRA: 15 Mai 2017 ...

Fifandraisana

Vaovao farany

Vaovao farany nampidirina

Hetra tambatra : Fe-potoana farany

Vaovao farany nampidirina

Lalana ankapobe mifehy ny Hetra 2017

Vaovao farany nampidirina

Tatitry ny famorian-ketra

Vaovao farany nampidirina

Rafitra sy fomba fiasa 2017

Vaovao farany nampidirina

Didim- pitondrana 01/MFB/SG/DGI/DLFC tamin'ny 10 Febroary 2017 makasika ny "caisses enregistreuses".
» Ny vaovao farany rehetra
Fetra ny filazana ara - ketra na ny fandoavan-ketra

Ny hetra aloanao


Foibem-pitantanana regionaly ny hetra

Fitsidihana ankapobeny

98812
Niova farany
09 martsa 2017