Torolalana ho fampiharana ny lalàna mifehy ny hetra amin'ny ankapobeny.

Ireo fepetra mihatra ara-dalàna eto Madagasikara.

Voavolavola mifanaraka amin'ny fampotopotorana izay natao teo anivon'ny mpandoa hetra, Mamaritra ny fahatomombanan'ny fifanakalozana eo amin'ny orinasa miakina sy tsy miakina . Ankoatr'izay ny endrika fampahafantarana entina ho an'ny mpandoa hetra, mandrindra ihany koa ny fampiharana ireo volavolan-dalana ara-ketra  manerana ny Nosy. [Vakio] 

Fifandraisana

Vaovao farany

Vaovao farany nampidirina

"Sommaire de la politique fiscale", 10eme parution, année 2015.

Vaovao farany nampidirina

Fametrahana ifotony ireo "caisses enregistreuses"

Vaovao farany nampidirina

Ny toetoetry ny fampidiran-ketra anatiny ny taona 2015

Vaovao farany nampidirina

CODE GENERAL DES IMPOTS - LF 2016

Vaovao farany nampidirina

Flash Impôts Telovolana fahaefatra ny taona 2015 nivoaka tamin'ny Febroary 2016.
» Ny vaovao farany rehetra
Fetra ny filazana ara - ketra na ny fandoavan-ketra

Ny hetra aloanao


Foibem-pitantanana regionaly ny hetra

Fitsidihana ankapobeny

34033
Niova farany
19 may 2016