Fepetra vaovao momba ny hetra

Manaraka ny lalàna n: 2020-013 ny 24 Desambra 2020 mahakasika ny lalàna momba ny vola amin'ny 2021 Mikasika:

- Hetra amin’ny vola maty ,

- Hetra Tambatra,

- Hetra amin'ny karama sy fidiram-bola mitovy amin'izany,

- Hetra amin'ny tolo-barotra ho an'ny daholobe. Tohiny

Fifandraisana

Vaovao farany

Vaovao farany nampidirina

Kaody ankapobeny momba ny hetra 2021

Vaovao farany nampidirina

Fe-potoana fanefana ny hetra tambatra ho an'ny mpitatitra

Vaovao farany nampidirina

Sehatra fandefasana lavitra ho an'ny fanambarana ara-bola sy ireo tovana.

Vaovao farany nampidirina

Ny fampihàrana ny tahany hetra manonga miandalana dia natao hanalefahana ny bomba fikajian-ketra ka miteraka fihenan'ny hetra IRSA.

Vaovao farany nampidirina

Filazana: ny fandoavam-bola dia hatao amin'ny ambaratongam-pandoavana ihany.
» Ny vaovao farany rehetra
Fetra ny filazana ara - ketra na ny fandoavan-ketra

Ny hetra aloanao


Foibem-pitantanana regionaly ny hetra

Fitsidihana ankapobeny

243847
Niova farany
13 aprily 2021