Loi de Finances Rectificatives 2019

Ordonnance n°2019-005 portant Loi de Finances Rectificative pour 2019 

Fifandraisana

Vaovao farany

Vaovao farany nampidirina

Instruction n: 001 MEF/SG/DGI/DITEC/SRS tamin'ny 12 Aogositra 2019

DGI mandray anjara - Zava-mitranga - Vaovao farany nampidirina

Atrik'asa mikasika ny fitsirihana ara-ketra

Vaovao farany nampidirina

Naoty laharana: 530 tamin'ny 18 Jolay 2019

Vaovao farany nampidirina

Fanampim-panazavana amin'ny AIRS

DGI mandray anjara - Vaovao farany nampidirina

Hatrik'asa momba ny fampivoarana ara-ketra tany amin'ny Addis Tax Initiative (ATI) , Berlin
» Ny vaovao farany rehetra
Fetra ny filazana ara - ketra na ny fandoavan-ketra

Ny hetra aloanao


Foibem-pitantanana regionaly ny hetra

Fitsidihana ankapobeny

240250
Niova farany
13 aogositra 2019