NIFONLINE - S'incrire en ligne - Cliquez ici
<bgsound src="SITE-MG.swf" loop=1> ny Hetra eto Madagasikara
Fara-fahatarany ny 15 Aprily 2015: IRSA, DA, TVA, ampahan-ketra aloha mialoha amin'ny fifanaraham-piantohana, Hetra amin'ny fahazoandalana, fakāna manokana amin’ny zava-pisotro sy ny paraky-sigara voahodina, Haba amin'ny vokatra misy alikaola. Mialoha ny 31 Martsa 2015 : Hetra tambatra.
26 Aprily 2015
Lisitra fanampiny mirakitra ireo hiatrika ny fifaninana andraisana mpanaramaso ny hetra sy mpandraharaha ny hetra mpizadraharaha. Tohiny

Novaina farany tamin'ny:07.04.15

Isan'ny fitsidihana :
Olon-tsotra
image1
Hamantatra sy hahalala ny hetran'olon-tsotra.
Hetran'olon-tsotra.
Droit de timbre
Matihanina
image1
Hamantatra sy hahalala ny hetran'ny orinasa.
Vakio ny tohiny
CFRA
Mpiasa
image1
Hamantatra sy hahalala ny hetran'ny mpiasa.
IRSA
Fikajina IRSA
Mpiasan'ny DGI
Mpianatra
image1
Ivotoeram-pifampizarana amin'ny mpianatra.

  Fidirana @ ivotoerana
ONG
image1
Ivotoeram-pifanakalozana amin'ny ONG.
 

Lisitry ny ONG