Fankalazana ny faharoapolo taona ny DGI

Rakitsary mitondra ireo fitetezam-paritra, narahina fanentanana ara-panabeazana ny hetra.

Fifandraisana

Vaovao farany

DGI mandray anjara - Zava-mitranga - Vaovao farany nampidirina

Rakitsary ny fankalazana ny faha20 taona ny DGI, ireo fanabeazana ara-ketra natao

Vaovao farany nampidirina

Ivon-ketra fandraisana ny filazan-ketra

Vaovao farany nampidirina

Filazana

Vaovao farany nampidirina

Fanapahana laharana 02/MFB/SG/DGI/DITEC tamin' ny 13 Aprily 2018

Vaovao farany nampidirina

Filazana ho fanaparitahana vaovao ho an'ny mpandoa hetra
» Ny vaovao farany rehetra
Fetra ny filazana ara - ketra na ny fandoavan-ketra

Ny hetra aloanao


Foibem-pitantanana regionaly ny hetra

Fitsidihana ankapobeny

233886
Niova farany
05 jona 2018