Lalàna mifehy ny fitantanam-bolampanjakàna ho an'ny taona 2023

Fanazavana momba ny fepetra sasany momba ny hetra mba hahazoana antoka ny fidiram-bola:

Sahan'ny IMP: izay mahazo tombony amin'ny fidiram-bola avy amin'ny tsena
ho an'ny daholobe, amin'ny fampiasana ny volam-bahoaka, fifanarahana ho an'ny tombontsoan'ny vahoaka;... Tohiny

 

Fifandraisana

Vaovao farany

Vaovao farany nampidirina

Ireo Fepetra vaovao manaraka ny lalàna mifehy ny fitantanam-bola 2023

Vaovao farany nampidirina

Fehezan-dalàna momba ny hetra

Vaovao farany nampidirina

Fehezan-dalàna momba ireo fomba amin'ny hetra

Vaovao farany nampidirina

LALÀNA MIFEHY NY FITANTANAM-BOLAM-PANJAKÀNA HO AMIN’NY TAONA 2023

Vaovao farany nampidirina

Fanapahana laharana faha°3889-2022 MEF/SG/DGI ny 26 desambra 2022
» Ny vaovao farany rehetra
Fetra ny filazana ara - ketra na ny fandoavan-ketra

Ny hetra aloanao


Foibem-pitantanana regionaly ny hetra

Fitsidihana ankapobeny

246824
Niova farany
03 martsa 2023