CGI araka LFR 2020

Andininy 20.05.01.- Ny laharana fisoratana anarana momba ny hetra an-tserasera dia atokana ho an'ny olona voajanahary na ara-dalàna ary koa ho an'ireo izay manana orinasa maharitra eto Madagascar izay azon'ny hetra habaina ao ny hetsika, fananany na fidiram-bolany. haba,  omen'ny fehezan-dalàna. Tohiny

Fifandraisana

Vaovao farany

Vaovao farany nampidirina

- Filazana mikasika ny fiverenana tsikelikely amin'ireo asa mahazatra eo anivon'ny fandraharahana momba ny hetra

Vaovao farany nampidirina

Filazana momba ny fanamarinana ara-ketra hoan'ireo kandida amin'ny fifidianana loholona

DGI mandray anjara - Zava-mitranga

Fametrahana ny tambazotra fifandraisan-davitra « e-bilan »

Vaovao farany nampidirina

Décision n° 016-2020-MEF/SG/DGI tamin'ny 2020-09-11

Vaovao farany nampidirina

Fanaovantsonia ny Fifanarahana DGI SY CNAPS
» Ny vaovao farany rehetra
Fetra ny filazana ara - ketra na ny fandoavan-ketra

Ny hetra aloanao


Foibem-pitantanana regionaly ny hetra

Fitsidihana ankapobeny

242893
Niova farany
22 oktobra 2020