Déclaration Droit de Communication

Mihemotra hatramin'ny 30 septambra 2017 ny fandefasana ny ambangovangony "Droit de communication" ho an'ny taona 2016.

Fifandraisana

Vaovao farany

Vaovao farany nampidirina

Naoty n: 447/ DGI tamin'ny 20 jona 2017

Vaovao farany nampidirina

Rapport crédits d'impôts

Vaovao farany nampidirina

Tatitra mahakasika ny fandaniana mifandraika amin'ny fanomezan'ny fanjakana tombontsoa manokana ara-ketra

Vaovao farany nampidirina

Fanambarana ny 12 Mey 2017 makasika ny fanfarana entana.

Vaovao farany nampidirina

Droit de communication
» Ny vaovao farany rehetra
Fetra ny filazana ara - ketra na ny fandoavan-ketra

Ny hetra aloanao


Foibem-pitantanana regionaly ny hetra

Fitsidihana ankapobeny

146087
Niova farany
09 aogositra 2017