Déclaration Droit de Communication

Amin'ny alalan'ny "télédéclaration" Ireo izay mbola tsy nahavita ny filazalazana "Droit de Communication" taona 2015, dia afaka manao izany hatramin'ny  31 Decembre 2017 . Ireo fepetra manokana.

Fifandraisana

Vaovao farany

Vaovao farany nampidirina

Naoty n: 447/ DGI tamin'ny 20 jona 2017

Vaovao farany nampidirina

Rapport crédits d'impôts: la Direction des Grandes Entreprises établit une programmation annuelle de vérification sur place. Elle réalise à la fois des vérifications générales et des vérifications ponctuelles de TVA qui peuvent aboutir à des annulations

Vaovao farany nampidirina

Tatitra mahakasika ny fandaniana mifandraika amin'ny fanomezan'ny fanjakana tombontsoa manokana ara-ketra

Vaovao farany nampidirina

Fanambarana ny 12 Mey 2017 makasika ny fanfarana entana.

Vaovao farany nampidirina

Droit de communication
» Ny vaovao farany rehetra
Fetra ny filazana ara - ketra na ny fandoavan-ketra

Ny hetra aloanao


Foibem-pitantanana regionaly ny hetra

Fitsidihana ankapobeny

163168
Niova farany
11 septambra 2017