Torolalana ho fampiharana ny lalàna mifehy ny hetra amin'ny ankapobeny.

Ireo fepetra mihatra ara-dalàna eto Madagasikara.

Voavolavola mifanaraka amin'ny fampotopotorana izay natao teo anivon'ny mpandoa hetra, Mamaritra ny fahatomombanan'ny fifanakalozana eo amin'ny orinasa miakina sy tsy miakina . Ankoatr'izay ny endrika fampahafantarana entina ho an'ny mpandoa hetra, mandrindra ihany koa ny fampiharana ireo volavolan-dalana ara-ketra  manerana ny Nosy. [Vakio] 

Fifandraisana

Vaovao farany

Vaovao farany nampidirina

Caisse enregistreuse

Vaovao farany nampidirina

Torolalana fampiharana ny lalana mifehy ankapobe ny hetra

Vaovao farany nampidirina

Taratasy Fenoina

Vaovao farany nampidirina

Filazàna fifàninanana ENFiP 2016-2017

Vaovao farany nampidirina

Lalàna ny fitantanam-bolam-panjakana
» Ny vaovao farany rehetra
Fetra ny filazana ara - ketra na ny fandoavan-ketra

Ny hetra aloanao


Foibem-pitantanana regionaly ny hetra

Fitsidihana ankapobeny

341
Niova farany
09 febroary 2016