Filazana trano sy tany

Manaraka ny artikla 10.01.08 sy 10.02.11 ao amin'ny fifehezana ankapobe ny hetra, ny tompon-tany sy ny tompon-trano dia tokony hametraka filazana amin'ny alalan'ny taratasy fameno alaina any amin'ny kaominina mialoha ny 15 Oktobra 2018. Ambangovangony

Fifandraisana

Vaovao farany

Vaovao farany nampidirina

Filazana ny tany sy ny trano

Vaovao farany nampidirina

Raki-tsary fanoroana ny comba fampiasana ny HetraOnline

Vaovao farany nampidirina

Akon'ny Hetra 52, Aogositra 3018.

Vaovao farany nampidirina

Fe potoana farany ho an'ny

Vaovao farany nampidirina

Filazana: Filahatsahana ho fidiana Prezida
» Ny vaovao farany rehetra
Fetra ny filazana ara - ketra na ny fandoavan-ketra

Ny hetra aloanao


Foibem-pitantanana regionaly ny hetra

Fitsidihana ankapobeny

238298
Niova farany
11 oktobra 2018