Torolalana ho fampiharana ny lalàna mifehy ny hetra amin'ny ankapobeny.

Ireo fepetra mihatra ara-dalàna eto Madagasikara.

Voavolavola mifanaraka amin'ny fampotopotorana izay natao teo anivon'ny mpandoa hetra, Mamaritra ny fahatomombanan'ny fifanakalozana eo amin'ny orinasa miakina sy tsy miakina . Ankoatr'izay ny endrika fampahafantarana entina ho an'ny mpandoa hetra, mandrindra ihany koa ny fampiharana ireo volavolan-dalana ara-ketra  manerana ny Nosy. [Vakio] 

Fifandraisana

Vaovao farany

Vaovao farany nampidirina

Hitsivolana lah: 2322/2016 tamin'ny 29 janoary 2016

Zava-mitranga

LFR 2016

Vaovao farany nampidirina

Tokony ho voadio mialoha ny 31 jolay 2016 ireo NIF

Vaovao farany nampidirina

Fanapahana laharana faha:02-2016 du 22 juin 2016

Vaovao farany nampidirina

"Sommaire de la politique fiscale", 10eme parution, année 2015.
» Ny vaovao farany rehetra
Fetra ny filazana ara - ketra na ny fandoavan-ketra

Ny hetra aloanao


Foibem-pitantanana regionaly ny hetra

Fitsidihana ankapobeny

47962
Niova farany
08 aogositra 2016