Lalàna mifehy ny fitantanam-bolampanjakàna ho an'ny taona 2023

Fanazavana momba ny fepetra sasany momba ny hetra mba hahazoana antoka ny fidiram-bola:

Sahan'ny IMP: izay mahazo tombony amin'ny fidiram-bola avy amin'ny tsena
ho an'ny daholobe, amin'ny fampiasana ny volam-bahoaka, fifanarahana ho an'ny tombontsoan'ny vahoaka;... Tohiny

 

Fifandraisana

Vaovao farany

Vaovao farany nampidirina

Kibokiboky: Fambolena

Vaovao farany nampidirina

kibokiboky: Indostria

Vaovao farany nampidirina

kibokiboky: Angovo azo avaozina

Vaovao farany nampidirina

Filazana: ireo antontan-taratasy ilaina

Vaovao farany nampidirina

Vaovao ny hetra telovolana faharoa 2023
» Ny vaovao farany rehetra
Fetra ny filazana ara - ketra na ny fandoavan-ketra

Ny hetra aloanao


Foibem-pitantanana regionaly ny hetra

Fitsidihana ankapobeny

247340
Niova farany
27 septambra 2023