Fanambarana

Laharana faha: 001 / MEF / SG / DGI / DLFC tamin'ny 04 martsa 2020

Fepetran'ny fangatahana ny voalazan'ny lahatsoratra 06.-2.01 ary manaraka ny fehezan-dalàna amin'ny hetra ankapobeny (CGI) mifandraika amin'ny hetra amin'ny Famoam-bolam-panjakana (TMP) araka ny didim-pitondrana n: 2019-016 tamin'ny 23 desambra 2019 mifandraika amin'ny lalàna ara-bola ho an'ny 2020. Ny Ambangovangony

Fifandraisana

Vaovao farany

Vaovao farany nampidirina

Fanamorana ny adidy hetra manoloana ny krizy ara-pahasalamana Covid-19

Vaovao farany nampidirina

Azo ampiasaina ny e-HetraPayment ho an'ireo mpandoa hetra sahanin'ny DGE

Vaovao farany nampidirina

Fanemorana ny fe- potoana farany fanoavana, fanambarana sy fandoavana ny Hetra Tambatra "Impôt Synthétique" hatramin'ny 15 May 2020.

Vaovao farany nampidirina

Mitohy ny fampiasana AIRS ao amin'ny MIDAC

Vaovao farany nampidirina

Fandefasana ny module MIDAC ho fahazoan-dàlana ny fanafarana mivaingana entin'ny etanol.
» Ny vaovao farany rehetra
Fetra ny filazana ara - ketra na ny fandoavan-ketra

Ny hetra aloanao


Foibem-pitantanana regionaly ny hetra

Fitsidihana ankapobeny

241717
Niova farany
27 martsa 2020