Statistika ny Hetra niditra, Flash Impôts: Telovolana fahatelo ny taona 2019

Ny hetra tafiditra nandritra ny telovolana fahatelo dia niakatra 649,87 miliara. Izany dia hita fa nisy fisondrotana 74,60 miliara, izany hoe 13% ny fitomboana raha oharina amin'ny taona 2018. Ny Tohiny

Fifandraisana

Vaovao farany

Vaovao farany nampidirina

Taratasy faha:1135, tamin'ny 05 Desambra 2019

Vaovao farany nampidirina

Taratasy maharaja faha: 1135 tamin'ny 05

Vaovao farany nampidirina

Akon'ny hetra n: 59, Nov. 2019

Vaovao farany nampidirina

Statistika ny hetra niditra nandritra ny telovolana fahatelo

Vaovao farany nampidirina

Flash impots telovolana faharoa ny taona 2019
» Ny vaovao farany rehetra
Fetra ny filazana ara - ketra na ny fandoavan-ketra

Ny hetra aloanao


Foibem-pitantanana regionaly ny hetra

Fitsidihana ankapobeny

241020
Niova farany
09 desambra 2019