Fanambarana

Laharana faha: 001 / MEF / SG / DGI / DLFC tamin'ny 04 martsa 2020

Fepetran'ny fangatahana ny voalazan'ny lahatsoratra 06.-2.01 ary manaraka ny fehezan-dalàna amin'ny hetra ankapobeny (CGI) mifandraika amin'ny hetra amin'ny Famoam-bolam-panjakana (TMP) araka ny didim-pitondrana n: 2019-016 tamin'ny 23 desambra 2019 mifandraika amin'ny lalàna ara-bola ho an'ny 2020. Ny Ambangovangony

Fifandraisana

Vaovao farany

Vaovao farany nampidirina

Fanemorana ny fe-potoana fanefana ny hetra noho ny krizy ara-pahasalamana Covid-19.

Vaovao farany nampidirina

Naoty: Fisokafan'ireo Ivon-ketra mandritra ny tapak'andro

Vaovao farany nampidirina

Ny fampihenan'ny hetra amin'ny vola miditra amin'ny vola sosialy mifandray amin'ny Covid-19

Vaovao farany nampidirina

Fanitarana ny fe-potoana ahafahana manambara ny zon'ny fifandraisana amin'ny 15 May 2020.

Vaovao farany nampidirina

Mifandraika amin'ny famerenam-bolan'ny TVA
» Ny vaovao farany rehetra
Fetra ny filazana ara - ketra na ny fandoavan-ketra

Ny hetra aloanao


Foibem-pitantanana regionaly ny hetra

Fitsidihana ankapobeny

241962
Niova farany
05 may 2020