Hetra anatiny, enimbolana voalohany, taona 2019

Raha oharina amin'ny vinavina dia ahitana fihoarana 15,63 miliara ny hetra voahangona ny enimbolana voalohany tamin'ity taona 2019 ity, izany dia avy amin'ny hetra amin'ny vola miditra ... Statistika

 

Fifandraisana

Vaovao farany

Vaovao farany nampidirina

Fanapahana n° 02-MEF/SG/DGI/DLFC tamin'ny 11/10/2019

Vaovao farany nampidirina

Hetra anatiny, enimbolana voalohany, taona 2019

Vaovao farany nampidirina

Hitsivolana faha 676 tamin'ny 21 Aogositra 2019

Vaovao farany nampidirina

Filazana momba ny fifidianana kaominaly sy monisipaly

Vaovao farany nampidirina

Avis sur le format des annexes à la déclaration en ligne de la TVA
» Ny vaovao farany rehetra
Fetra ny filazana ara - ketra na ny fandoavan-ketra

Ny hetra aloanao


Foibem-pitantanana regionaly ny hetra

Fitsidihana ankapobeny

240684
Niova farany
14 oktobra 2019