LFI 2019, ireo nasiam-panovana

Tao aorian'ny fampahalalana izay natao tao amin'ny CCIA, dia toy izao ny famintinana ireo fanavaozana nentina ao anatin'ny lalàna mifehy ny fitantanam- bolam-panjakàna ho an'ny taona 2019. Vakio

Fifandraisana

Vaovao farany

Vaovao farany nampidirina

Akon'ny Hetra n: 54, Fév 2019

Vaovao farany nampidirina

Hitsivolana laharana 2018-001 tamin'ny 26 Desambra 2018

Vaovao farany nampidirina

La situation des recettes fiscales interieures

Vaovao farany nampidirina

Akon'ny hetra 53, Oktobra 2018

Vaovao farany nampidirina

Lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakàna nasiam-panitsiana, taom-piasana 2018.
» Ny vaovao farany rehetra
Fetra ny filazana ara - ketra na ny fandoavan-ketra

Ny hetra aloanao


Foibem-pitantanana regionaly ny hetra

Fitsidihana ankapobeny

239344
Niova farany
06 martsa 2019