Lalàna faha 2017-024 tamin'ny 19 Desambra 2017

Mitondra ny lalàna mifehy ny fitantam- bolam-panjakana ho amin'ny taona 2018. Tohiny

Fifandraisana

Vaovao farany

Vaovao farany nampidirina

Bileta ny Hetra 2016

Zava-mitranga

Fankalazana ny faha roapolo taona ny DGI

Vaovao farany nampidirina

Akon'ny hetra : 48 , Desambra 2017

Vaovao farany nampidirina

Lalàna faha 2017-024 tamin'ny 19 Desambra 2017

Vaovao farany nampidirina

Fanapahana laharana 01MFB/SG/DGI tamin'ny 25 Janoary 2018
» Ny vaovao farany rehetra
Fetra ny filazana ara - ketra na ny fandoavan-ketra

Ny hetra aloanao


Foibem-pitantanana regionaly ny hetra

Fitsidihana ankapobeny

200725
Niova farany
19 febroary 2018