Lalàna mifehy ny fitantanam-bolampanjakàna ho an'ny taona 2023

Fanazavana momba ny fepetra sasany momba ny hetra mba hahazoana antoka ny fidiram-bola:

Sahan'ny IMP: izay mahazo tombony amin'ny fidiram-bola avy amin'ny tsena
ho an'ny daholobe, amin'ny fampiasana ny volam-bahoaka, fifanarahana ho an'ny tombontsoan'ny vahoaka;... Tohiny

 

Fifandraisana

Vaovao farany

Vaovao farany nampidirina

DGI, miasa amin'ny fahatombanana sy ny fahatanterahana ara-pitantanana

Vaovao farany nampidirina

Filazana ho an’ny daholobe mifandraika amin'ny fanavaozana ny mombamomba ny mpandoa hetra ao amin'ny Nifonline.

Vaovao farany nampidirina

Bokikely: Orinasa afak’haba

Vaovao farany nampidirina

Bokikely: Fitaterana

Vaovao farany nampidirina

Kibokiboky: Fambolena
» Ny vaovao farany rehetra
Fetra ny filazana ara - ketra na ny fandoavan-ketra

Ny hetra aloanao


Foibem-pitantanana regionaly ny hetra

Fitsidihana ankapobeny

247488
Niova farany
04 desambra 2023