Fanambarana

Laharana faha: 001 / MEF / SG / DGI / DLFC tamin'ny 04 martsa 2020

Fepetran'ny fangatahana ny voalazan'ny lahatsoratra 06.-2.01 ary manaraka ny fehezan-dalàna amin'ny hetra ankapobeny (CGI) mifandraika amin'ny hetra amin'ny Famoam-bolam-panjakana (TMP) araka ny didim-pitondrana n: 2019-016 tamin'ny 23 desambra 2019 mifandraika amin'ny lalàna ara-bola ho an'ny 2020. Ny Ambangovangony

Fifandraisana

Vaovao farany

Vaovao farany nampidirina

Ny fanitsiana ny lalàna momba ny famatsiam-bola ho an'ny taona 2020

Vaovao farany nampidirina

Télédéclaration et Télépaiement

Zava-mitranga - Vaovao farany nampidirina

Fampiofanana momba ny fampiasana ny maodely E-Hetradeclaration sy e-Hetrapayment

DGI mandray anjara - Zava-mitranga

Fampiofanana momba ny Hetran'ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana

DGI mandray anjara

Atrikasa IISF STAKEHOLDERS 23-24 jona 2020 Fihaonambe ara-panahy
» Ny vaovao farany rehetra
Fetra ny filazana ara - ketra na ny fandoavan-ketra

Ny hetra aloanao


Foibem-pitantanana regionaly ny hetra

Fitsidihana ankapobeny

242390
Niova farany
10 aogositra 2020