Kaonty amin'ny banky

Code bureau DIRECTION SERVICES RIB
  DRI ALAOTRA MANGORO    
21-0-830 Direction des Grandes Entreprises   00999 00140 213 10 100 151 33
21-1-005 DRI ANALAMANGA SRE I 00999 00140 213 10 100 170 73
21-1-006   SRE II 00999 00140 213 10 100 158 12
21-7-101   CF Ambohimanarina 00999 00140 213 10 100 184 31
21-6-102   CF Ambohimangakely 00999 00140 213 10 100 198 86
21-1-702   CF I Analakely 00999 00140 213 10 100 178 49
21-2-702   CF II Tsimbazaza 00999 00140 213 10 100 181 40
21-3-703   CF III Faravohitra 00999 00140 213 10 100 179 46
21-4-702   CF IV Mahamasina 00999 00140 213 10 100 182 37
21-5-703   CF V Ambatomainty 00999 00140 213 10 100 183 34
21-6-705   CF Sabotsy Namehana 00999 00140 213 10 100 199 83
21-6-737   CF Ivato 00999 00140 213 10 100 301 68
21-7-105   CF Ambohidratrimo 00999 00140 213 10 100 300 71
21-7-104   CF Itaosy atsimondrano 00999 00140 213 10 100 302 65
21-6-614 DRI ANOSY CF Taolagnaro 00999 00614 213 10 100 168 50
21-1-853 DRI ATSINANANA SRE ATSINANANA 00999 00501 213 10 100 161 20
21-6-710   CF Toamasina A 00999 00501 213 10 100 175 75
21-6-736   CF Toamasina B 00999 00501 213 10 100 187 39
21-9-601 DRI ATSIMO ANDREFANA SRE ATSIMO ANDREFANA 00999 00601 213 10 100 163 66
21-6-724   CF TOLIARA I 00999 00601 213 10 100 177 24
21-6-743   CF TOLIARA II 00999 00601 213 10 100 189 85
21-9-401 DRI BOENY SRE BOENY 00999 00401 213 10 100 160 68
21-6-713   CF MAHAJANGA A 00999 00401 213 10 100 174 26
21-6-749   CF MAHAJANGA B 00999 00401 213 10 100 191 72
21-1-823 DRI DIANA SRE DIANA 00999 00201 213 10 100 159 64
21-6-201   CF ATSIRANANA A 00999 00201 213 10 100 173 22
21-6-764   CF ATSIRANANA B 00999 00201 213 10 100 190 68
21-6-717   CF NOSY BE 00999 00207 213 10 100 167 47
21-9-301 DRI HAUTE MATSIATRA SRE HAUTE MATSIATRA 00999 00301 213 10 100 162 10
21-6-301   CF FIANARANTSOA A 00999 00301 213 101 00 176 65
21-6-752   CF FIANARANTSOA B 00999 00301 213 101 00 192 17
  DRI ITASY    
21-6-619 DRI MENABE CF MORONDAVA 00999 00619 213 10 100 166 78
21-7-724 DRI SAVA CF SAMBAVA 00999 00208 213 10 100 169 26
21-7-209   CF VOHEMAR 00999 00208 213 10 100 197 39
21-6-708 DRI VAKINANKARATRA SRE VAKINANKARATRA 00999 00140 213 10 100 105 74
21-6-763 DRI VATOVAVY FITO VINANY CF Manakara 00999 00316 213 10 100 185 07