Gazety boky

Fivoriambe ny hetra 2019

Atontan'isa sy tatitry ny  asa taona 2018. Ny ambangovangony

Ireo fanovàna ao amin'ny LFI 2019

LFI CCIA 14/02/2019 Tao aorian'ny fampahalalana izay natao tao amin'ny CCIA, dia toy izao ny famintinana ireo fanavaozana nentina ao anatin'ny lalàna mifehy ny fitantanam- bolam-panjakàna ho an'ny taona 2019. Vakio

 

 

Flash impôts, telovolana voalohany, taona 2019

Fivoaran'ny Hetra voahangona nandritra ny telovolana voalohany, mifandraika amin'ny IRBG, ny hetra amin'ny fananana, ny hetra amin'ny tolotra sy ny ireo hetra miditra hafa. Ny ambangovangony

Hisintona

Flash impôts telovolana faharoa ny taona 2019

Voatahiry ho 5,94 miliara ambony mihoatra noho ny tanjona teo amin’ny lalàna ny fitantanam-bola nasiam-panitsiana 2019 izay 811,78 miliara. Raha oharina amin’ny tamin’ny taon-dasa dia mihoatra 16,3% izay miteraka ny voahangona ho 114,57 miliara Ariary. Izany dia noho ny fihatsaran’ny letra niditra tamin’ny vola maty, ny TVA, ny hetra aminy karama sy ny mitovy aminy, ny Hetra tambatra ary ny visa ny hajia. Tohiny

 

Flash Impôts: telovolana fahatelo, taona 2019

Ny hetra tafiditra nandritra ny telovolana fahatelo dia niakatra 649,87 miliara. Izany dia hita fa nisy fiakatra 74,60 miliara izany hoe 13% ny fitomboana nandritra ny taona 2018. Tohiny

 

Politika ny hetra taona. 2019

Vokarin'ny sehatra mpanadihady ara ekonomika sy hetra eto amin'ny foibe fitantanana ankapobe ny hetra, izay mamolavola sy mamaritra amin'ny fomba rehetra ny politikan'ny hetra ampiharina amin'ny fampidiran-ketra.

 Tohiny

Hisintona

Bileta ny hetra isan-taona

Fa ny bokin-tsarimihetsika manokana dia mitatitra ny toe-draharaham-bolan'ny hetra, raha toa ka mikasa ny ho avy. Ny fitomboan'ny harena an-trano dia ao anatin'ny paikadin'ny fampandrosoana nasionaly ary miatrika rafitra ara-teknika amin'ny fitiliana ny mpamatsy vola amin'ny toe-javatra eto Madagasikara. Eny tokoa, ny fidiram-bolan'ny hetra, misy ny fidiram-bolan'ny trano sy ny vavahady dia tokony ho fidiram-bola maharitra, izay ahafahan'ny firenentsika handroso ao anatin'ny fotoana maharitra ny famatsiam-bola amin'ny fampandrosoana.

Natao hitaterana ny fanovana eo amin'ny sehatry ny hetra, ny fiverenany, ny haavon'ny vola, ny sokajy ary ny karazan-ketra. Ny bulletin tax dia mampiseho ny fomba fijerin'ny fanjakana ny volan'ny volam-panjakana sy ny fomba hahatakarana ireo antony ao ambadiky ny hetsika notarihin'ny rafi-pandoa hetra. Ankoatr'izay, ny Bulletin'ny hetra dia manolotra famakafakana ireo elanelam-bola azo. Tanjona ny hanavahana ireo lesoka anatiny sy ivelany, izay manakana ny fampandrosoana. Amin'io heviny io, dia fitaovana fanamainty ho an'ny DGI. Hisintona

BFA 2016

Bileta ny Hetra ho an'ny taona 2016, navokan'ny "Service d'Analyses Economiques et Fiscale".

Ahitana ireo ambangovangony ara- ekonomika, ny Fampidiran-ketra, ny firafitr'ireo hetra eto anivon'ny DGI, ny fivoaran'ireo mpandoa hetra, ny vokatry ny taona 2016. Tohiny

Fiantohana ny mandoa hetra voamarina

Hisintona

Sata mifehy ny zo sy ny adidy ny mpandoa hetra

Hisintona

Hitsivolana laharan 2017-1021 tamin'ny 07 Novambre 2017.

Mahakasika ny fanmpiasana ny e-visa:

- Ny fangatahana, fanomezana, fanarahamaso ary ny fanalavana visa amin'ny fametrahana ny visa elektronika. Hamaky

Tatitra Fanagonana-ketra

Miankina tanteraka amin'ny politikam- panjakana ny fanangonan- ketra, izany dia noho ireo fomba fiasa tsy maintsy arahina izay mifampikina tanteraka. { Ny ambangovangony}

Tatitra mahakasika ny fandaniana mifandraika amin'ny fanomezan'ny fanjakana tombontsoa manokana ara-ketra

Ce rapport présente une évaluation des dépenses fiscales relatives aux principaux impôts d'Etat : Impôt sur les Revenus (IR), Impôt sur les Revenus Salariaux et Assimilés (IRSA), Impôt sur le Revenus des Capitaux Mobiliers (IRCM), Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), Droits d'Accises (DA), et Droits de Douane (DD). Détails

 

Rapport crédits d'impôts

Rapport sur le contrôle des crédits d'impôts. Lire

Akon'ny hetra laharana faha 42 nivoaka ny volana May 2015

Ny fiaraha-miasa ny DGI sy ny DGD ho fisorohana ny halatra ara ketra sy amin'ny ladoany;

Ny fizotry ny fitsarana ireo fifaninana nokarakarain'ny fombem-pitantanana ny hetra ... 

[Tohiny]