Fanemorana ny fe-potoana fametrahana ny tatitra ara-bola.

Filazana mahakasika ny fanemorana ny fe-potoana fametrahana ny tatitra ara-bola sy ireo tovana ary koa ny fanamarinana ireo antontan-taratasy ireo ao amin’ny «e-bilan ». Tohiny