Famehezana ankapobe ny Hetra 2019

Mahakasika ireo fanovàna manaraka ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakàna 2019, Hisintona

sy ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakàna nasiam- panovàna 2019. Hisintona

Daty niova farany: 24 oktobra 2019