Tari-dalana

Tari-dalana amin'ny fampiasana ny HetraOnline

Torolalana amin'ny fomba fampiasana ny rindram-baiko vaovao, HetraOnline. Ambangovangony

Remboursement du credit de TVA

Tari- dalana amin'ny fanaovana "remboursement du credit de TVA ". Ambangovangony

Recueil des textes legislatifs et reglementaires

Fomba fampiasana ny fitaovana mandrafitra ireo lalàna sy fitsipika anatiny  . Ambangovangony

DConline

Firaketana ny toro- hevitra amin'ny famenoana ny "Droit de communication" . Ambangovangony

Télédéclaration

Tari-dalana amin'ny fampiasana ny  "Télédéclaration" vaovao . Ambangovangony