Fanabeazana ny Hetra

Fanabeazana ny olom-pirenena amin'ny fandoavan-ketra

Latabatra boribory mahakasika ny fanontaniana hoe: ' Rariny ve ny fandoavan-ketra amin'nt tany sahirana?

Nohentanin'ny seham-pampianarana-kasa eto amin'ny DGI.

Ary nokarakarain'ny fikambanan'ny mpianatra CNTeMad Miray.

Raki-tsary

Ny hetrako anjara Birikiko

Fanentanana ifotony ho an’ny daholobe amin’ny fandoavan-ketra, ho fanatsarana ny fampidiran-ketra.

Teny amin’ny Fokontany sy ny Kaominina ambanivohitra maro.

Raki-tsary

Fankalazana ny Andro iraisam-pirenen'ny Vehivavy

Resadresaka niarahana tamin-dRamatoa RAKOTOARIMANANA Landy Volahanta Lehiben'ny Ivonketra Boriborintany IV

 Raki-tsary

"Tiako ny taniko, Hefaiko ny anjarako, Raisiko ny andraikitro"  

Raki-tsary

Fankalazana ny faharoapolo taona ny DGI tao Fianarantsoa 18; 19; 20 Aprily 2018; nisy ny fanabeazana ny olom-pirenena amin'ny hetra.

Raki-tsary