Alimanàka ny fotoam-pandoavan-ketra 2020 N.B: Si la date mentionnée est férié ou week end, l'échéance est réportée au jour ouvrable qui suit

 • Janoary
  Mialoha ny 15 Janoary 15
  • IRSA, DA, TVA Hetra alaina amin’ny fahazoan-dalana, Hetra aloa mialoha amin’ny fifanaraham-piantohana, Fakana amin’ny vokatra misy alikaola sy ny paraky voahodina
 • Febroary
  Mialoha ny faha 17 Febroary 17
  • Ampahan-ketra aloa mialoha amin'ny vola miditra, IRSA, DA, TVA Fakana amin’ny vokatra misyonerliğimin alikaola sy ny paraky voahodina
  Mialoha ny farany volana 28
  • Fampanofana am-bava
 • Martsa
  Farafaha tarany ny 16 Martsa 16
  • IRSA, DA, TVA Fakana amin’ny vokatra misy alikaola sy ny paraky voahodina
 • Aprily
  Mialoha ny 01 Aprily 1
  • Hetra Tambatra
  Fara faha tarany ny 15 Aprily, 15
  • IRSA, DA, TVA Hetra aloa mialoha amin'ny vola miditra, Hetra amin'ny fahazoan-dalana, Ampahan-ketra aloa mialoha amin'ny fifanaraham- piantohana, Fakana amin’ny vokatra misyonerliğimin alikaola sy ny paraky voahodina
 • Mey
  DC comm 4
  • Mialoha ny 04 Mai, Fanambarana ny vokatra lafo, ny fividianana ny akora voalohany ary ny totalin'ny narotsaka amin'ny mpandraharaha mpiara - miasa
  Mialoha ny faha 15 ny volana May 15
  • IRSA, DA, TVA, IRCM, IDH ... Ho an'ny toampiasana mikatona ny 31 Desambra, IR, IRCM, IDH. Fanefana manontolo ny hetra amin'ny fifanaraham-piantohana, Fakana amin’ny vokatra misyonerliğimin alikaola sy ny paraky voahodina Ampahan-ketra aloa mialoha amin'ny vola miditra,
 • Jona
  Mialoha ny 1Jona 1
  • Fara fanefana ny IFT, sy ny IFPB
  Mialoha ny faha 15 ny volana Jona 15
  • IRSA, DA, TVA ... Ampahan-ketra aloa amin'ny IR, Fakana amin’ny vokatra misyonerliğimin alikaola sy ny paraky voahodina Ampahan-ketra aloa mialoha amin'ny vola miditra,
 • Jolay
  Mialoha ny faha 15 ny volana Jolay 15
  • IRSA, DA, TVA ... Hetra aloa mialoha amin’ny fifanaraham-piantohana, Fakana amin’ny vokatra misy alikaola sy ny paraky voahodina Ampahan-ketra aloa mialoha amin'ny vola miditra,
 • Aogositra
  Farafahatarany ny 17 Aogositra 17
  • IRSA, DA, TVA Fanefana ny hetra aloa mialoha amin'ny Vola maty, IR, Fakana amin'ny vokatra misy alikaola. Hetra manokana amin'ny zava-pisotra sy ny paraky voahodina.
 • Septambra
  Farafahatarany ny 15 Septambra 15
  • IR, IRSA, DA, TVA Fakana amin'ny vokatra misy alikaola. Hetra manokana amin'ny zava-pisotra sy ny paraky voahodina.
 • Oktobra
  Mialoha ny faha 15 Oktobra. 15
  • IRSA, DA, TVA, IFT, IFPB Hetra aloa mialoha amin'ny vola maty IR Hetra aloa main'ny fahazoan-dalana, Ampahan-ketra aloa mialaoha amin'ny fifanarahana amin'ny trano fiantohana. Fakana amin'ny vokatra misy alikaola. Hetra manokana amin'ny zava-pisotra sy ny paraky voahodina.
 • Novambra
  Farafahatarany ny 16 ny volana Novambra 16
  • IR, IRSA, DA, TVA, IRCM, IDH Fakana amin'ny vokatra misy alikaola. Hetra manokana amin'ny zava-pisotra sy ny paraky voahodina.
 • Desambra
  Ny 15 Desambra fara fahatarany 15
  • IRSA, TVA, DA Hetra aloa mialoha amin'ny hetra amin'ny vola maty, Fakana amin'ny vokatra misy alikaola. Hetra manokana amin'ny zava-pisotra sy ny paraky voahodina.