Centre Fiscal Morondava

  • Dri Menabe

    Ireo faritra sahanina : Morondava, Mahabo, Belo-tsiribihina Adiresy: Villa TSIMANAVADRAZA TSIMAHAVAOKELY-MORONDAVA Code postal: 619 Telefaonina: 94 411 43, 032 12 011 44 Mailaka: cfmorondava@gmail.com