Centre Fiscal Maintirano

  • Dri Menabe

    Ireo faritra sahanina : Ambatomainty, Antsalova, Besalampy, Maintirano, Morafenobe Adiresy: Fokontany Andranovorobe Code postal: 413 Telefaonina: 65 020 86, 032 12 011 04 Mailaka: cfmaintirano@gmail.com