Centre Fiscal Betafo

  • Dri Vakinakaratra

    Ireo faritra sahanina : Betafo, Mandoto Telefaonina: 032 12 010 58 Mailaka: cfbetafo@gmail.com