Service Regional Des Entreprises Vakinankaratra

  • Dri Vakinakaratra

    Ireo faritra sahanina : Mandoto, Betafo, Faratsiho, Antsirabe I, Antanifotsy, Antsirabe Ii, Ambatolampy Adiresy: Chambre de commerce Antsirabe Code postal: 110 Telefaonina: 032 12 010 54 Mailaka: sre.ankaratra@gmail.com