Centre Fiscal Manakara

  • Dri Vatovavy Fitovinagny

    Ireo faritra sahanina : Vohipeno, Manakara, Ikongo (fort-carnot) Adiresy: HOTEL DES IMPOTS MANAKARA BE Code postal: 316 Telefaonina: 72 213 05, 032 12 010 72 Mailaka: cfmanakara1@gmail.com