Centre Fiscal Miarinarivo

  • Dri Itasy

    Ireo faritra sahanina : Soavinandriana, Tsiroanomandidy, Miarinarivo, Fenoarivobe, Arivonimamo Adiresy: Lot VB14 Miarinarivo Code postal: 117 Telefaonina: 48 836 25, 032 12 010 50 Mailaka: cfmiarinarivo@gmail.com