Centre Fiscal Marovoay

  • Dri Boeny

    Ireo faritra sahanina : Marovoay Adiresy: Fokontany Tsimahajao ANTAFIA EX LOGT CONTRIBUTIONS DIRECTES Code postal: 416 Telefaonina: 032 12 011 03 Mailaka: cfmarovoay@gmail.com