Centre Fiscal Mitsinjo

  • Dri Boeny

    Ireo faritra sahanina : Mitsinjo Adiresy: Quartier créole. Ex SIRAMA NAMAKIA Code postal: 402 Telefaonina: 032 12 011 06 Mailaka: cfmitsinjo@gmail.com