Service Regional Des Entreprises Atsinanana

  • Dri Atsinanana

    Ireo faritra sahanina : Vatomandry, Toamasina I, Toamasina Ii, Marolambo, Maroantsetra, Mahanoro, Fenerive-est, Brickaville, Antanambao Manampotsy Adiresy: Rue du Général Paul Be (ex-rue du commerce)- TOAMASINA Code postal: 501 Boîte postal: 328 Telefaonina: 53 339 25, 032 12 010 81 Mailaka: sre.atsinanana@gmail.com