Centre Fiscal Vatomandry

  • Dri Atsinanana

    Ireo faritra sahanina : Antanambao Manampotsy, Vatomandry Adiresy: Immeuble ex-Enregistrement et du Timbre Code postal: 517 Telefaonina: 57 300 24, 032 12 010 87 Mailaka: cfvatomandry@gmail.com