Service Regional Des Entreprises Diana

  • Dri Diana

    Ireo faritra sahanina : Ambanja, Ambilobe, Diego I, Diego Ii, Nosy- Be Adiresy: Boulevard Etienne ANTSIRANANA Code postal: 201 Boîte postal: 187 Telefaonina: 82 214 55, 032 12 011 20 Mailaka: sre.diana@gmail.com