Centre Fiscal Ambositra

  • Dri Haute Matsiatra

    Ireo faritra sahanina : Ambatofinandrahana, Ambositra, Manandriana Adiresy: Lot III C Alakamisy Code postal: 306 Telefaonina: 47 713 67, 032 12 010 63 Mailaka: cfambositra@gmail.com