Service Regional Des Entreprises Haute Matsiatra

  • Dri Haute Matsiatra

    Ireo faritra sahanina : Manandriana, Ikalamavony, Ihosy, Fianarantsoa Ii, Fianarantsoa I, Fandriana, Ambositra, Ambohimahasoa, Ambatofinandrahana, Ambalavao Adiresy: Bloc Administratif Tsianolondroa FIANARANTSOA Code postal: 301 Boîte postal: 77 Telefaonina: 032 12 010 60, 75 504 82, 75 509 47 Mailaka: sre.hautematsiatra1@gmail.com