• Ny asan'ny fanondranana entana dia tsy maintsy iharan'ny fandoavana vonjimaika raha ny hetra amin'ny fidiram-bolan'ny hetra (IR) sy ny hetra Synthetic (IS). tohiny
  14 janoary 2020
 • Filazana: Fanamafisana ny fanambarana ataon'ny mpandoa hetra, mifanaraka amin'ny taratasy fampahafantarana ataon'ny sampan-draharaha ny hetra. tohiny
  14 janoary 2020
 • Amin'ny maha-digitalization ny fitantanana ny hetra bebe kokoa, ny fampiharana ny takelaka sheet E-Balance, na ny fampitana elektronika amin'ny fanambarana ara-bola amin'ny alàlan'ny sehatra E-hetra, dia eo am-piomanana ankehitriny eo amin'ny sehatra fitantanana. hetra. Amin'ny maha-corollaire ny E-Fanambarana, ity takelaka fizarana E-Balance ity dia manamora ny fandefasana ny antontan-taratasy ho an'ny tanjon'ny fanamarinana avy amin'ny kaonty manan-kery, amin'ny lafiny iray, ary ampiasain'ny mpitantana, amin'ny lafiny hafa. Nisy tokoa ny fotoam-piasana voalohany natao tao amin'ny biraon'ny Tale Jeneralin'ny hetra, niaraka tamin'ny fandraisana anjaran'ny solontena momba ny Order of Accounting sy Expert of Madagascar (OECFM), ny Bankin'ny Central Bank of Madagascar ( BFM) sy mpiasan'ny DGI. Nanomboka tamin'ny famelabelarana ankapobeny ny lanjan'ny fizahana E-Assessment ny fivoriana, narahina dinika momba ny fenitra sy ireo teboka teknika izay tokony hojerena. Ny fametrahana ny Komity Teknika, izay ahitana ny sampana 3 izay mivory ankehitriny, indrindra ny OECFM, ny BFM ary ny DGI, fa koa ny talen'ny kaonty Mpanampy (CSC), nanamarika ny fiafaran'ny fivoriana.
  02 janoary 2020
 • Fa ny bokin-tsarimihetsika manokana dia mitatitra ny toe-draharaham-bolan'ny hetra, raha toa ka mikasa ny ho avy. Ny fitomboan'ny harena an-trano dia ao anatin'ny paikadin'ny fampandrosoana nasionaly ary miatrika rafitra ara-teknika amin'ny fitiliana ny mpamatsy vola amin'ny toe-javatra eto Madagasikara. Eny tokoa, ny fidiram-bolan'ny hetra, misy ny fidiram-bolan'ny trano sy ny vavahady dia tokony ho fidiram-bola maharitra, izay ahafahan'ny firenentsika handroso ao anatin'ny fotoana maharitra ny famatsiam-bola amin'ny fampandrosoana.Natao hitaterana ny fanovana eo amin'ny sehatry ny hetra, ny fiverenany, ny haavon'ny vola, ny sokajy ary ny karazan-ketra. Ny bulletin tax dia mampiseho ny fomba fijerin'ny fanjakana ny volan'ny volam-panjakana sy ny fomba hahatakarana ireo antony ao ambadiky ny hetsika notarihin'ny rafi-pandoa hetra. Ankoatr'izay, ny Bulletin'ny hetra dia manolotra famakafakana ireo elanelam-bola azo. Tanjona ny hanavahana ireo lesoka anatiny sy ivelany, izay manakana ny fampandrosoana. Amin'io heviny io, dia fitaovana fanamainty ho an'ny DGI. Hisintona
  28 desambra 2019
 • Hita taratra ny famintinana, ireo fepetra vaovao rehetra sy ny fepetra omen'ny CGI sy ny paikady hetra, nomanin'ny SAEF izay miasa ho an'ny famakafakana, ny famolavolana ary ny fanombanana ny rafi-pitantanana ankapobeny ny apolitika ara-panjakanana mihatra. amin'ny resa-anatiny. Mikasika ny fanadihadiana ary hamolavola ireo tetik'asa fanitsiana hetra. Tohiny
  27 desambra 2019
 • Manambara ireo anjara andraikitry ny "Services des Ressouces Locales" eo anivon'ny fitantanana ny hetra isam-paritra. Tohiny
  09 desambra 2019
 • Lettre n: 1135 du 05 Décembre 2019
  09 desambra 2019
 • TADAT: Mampiasa ny fitaovana napetraky ny TADAT ny DGI Madagascar, LA GOUVERNANCE DE L’ADMINISTRATION DES RECETTES : Akon'ny fandalovan'ny DGI sy ny DGD tao Cape Town, E-HETRA PAYEMENT: fitaovana vaovao natao hanefana ny hetra ara-tambazotra. MIARA-MISOMA 2019: Fandraisana ireo fankasitrahana. Tohiny
  22 novambra 2019
 • Raha araka ny fanadihadihana nataon'ny servisy mpanadihady ara- ekonomika ny hetra, dia Ny hetra tafiditra nandritra ny telovolana fahatelo dia niakatra 649,87 miliara. Izany dia hita fa nisy fiakatra 74,60 miliara izany hoe 13% ny fitomboana nandritra ny taona 2018.Tohiny
  20 novambra 2019
 • Voatahiry ho 5,94 miliara ambony mihoatra noho ny tanjona teo amin’ny lalàna ny fitantanam-bola nasiam-panitsiana 2019 izay 811,78 miliara. Raha oharina amin’ny tamin’ny taon-dasa dia mihoatra 16,3% izay miteraka ny voahangona ho 114,57 miliara Ariary> Izany dia noho ny fihatsaran’ny letra niditra tamin’ny vola maty, ny TVA, ny hetra aminy karama sy ny mitovy aminy, ny Hetra tambatra ary ny visa ny hajia. tohiny
  08 novambra 2019
 • Ny ambangovagon'ny fanovana manaraka ny lalana ny fitantanm-bolam-panjakana taona 2019. Hisintona Ireo fanovana manaraka ny lalanan'ny fitantanam-bolam-panjakana nasiam-panovana ho an'ny taona 2019. Hisintona
  24 oktobra 2019
 • Fivoaran'ny Hetra voahangona nandritra ny telovolana voalohany, mifandraika amin'ny IRBG, ny hetra amin'ny fananana, ny hetra amin'ny tolotra sy ny ireo hetra miditra hafa. Ny ambangovangony  
  24 oktobra 2019
 • Ho fampiharana ny Lalana ny fitantanam-bola nasiam-panovana, taona 2019. Ireo fepetra hampiharana ny fanafoanana ny haba amin'ny karama mifandraika amin'ny ora hiasana fanamapiny, izay ferana ho 20 ora. Tohiny
  14 oktobra 2019
 • Raha oharina amin'ny vinavina dia ahitana fihoarana 15,63 miliara ny hetra voahangona ny enimbolana voalohany tamin'ity taona 2019 ity, izany dia avy amin'ny hetra amin'ny vola miditra ... Statistika
  21 septambra 2019
 • Mahakasika ireo fepetra maromaro sy fandaminana amin'ny fifidianana kaominaly sy monisipaly izay atao ny 27 Novambra 2019 ho avy izao. ny Andinindiny
  22 aogositra 2019
 • Amin'ny maha-digitalization ny fitantanana ny hetra bebe kokoa, ny fampiharana ny takelaka sheet E-Balance, na ny fampitana elektronika amin'ny fanambarana ara-bola amin'ny alàlan'ny sehatra E-hetra, dia eo am-piomanana ankehitriny eo amin'ny sehatra fitantanana. hetra. Amin'ny maha-corollaire ny E-Fanambarana, ity takelaka fizarana E-Balance ity dia manamora ny fandefasana ny antontan-taratasy ho an'ny tanjon'ny fanamarinana avy amin'ny kaonty manan-kery, amin'ny lafiny iray, ary ampiasain'ny mpitantana, amin'ny lafiny hafa. Nisy tokoa ny fotoam-piasana voalohany natao tao amin'ny biraon'ny Tale Jeneralin'ny hetra, niaraka tamin'ny fandraisana anjaran'ny solontena momba ny Order of Accounting sy Expert of Madagascar (OECFM), ny Bankin'ny Central Bank of Madagascar ( BFM) sy mpiasan'ny DGI. Nanomboka tamin'ny famelabelarana ankapobeny ny lanjan'ny fizahana E-Assessment ny fivoriana, narahina dinika momba ny fenitra sy ireo teboka teknika izay tokony hojerena. Ny fametrahana ny Komity Teknika, izay ahitana ny sampana 3 izay mivory ankehitriny, indrindra ny OECFM, ny BFM ary ny DGI, fa koa ny talen'ny kaonty Mpanampy (CSC), nanamarika ny fiafaran'ny fivoriana.
  02 janoary 2020
 • Mandray anjara amin'ny fivoriana faha-10 taonan'ny Forum eran'izao tontolo izao i Madagasikara izay atao amin'ny 26 ka hatramin'ny 27 Novambra ao amin'ny OECD Conference Center any Paris. Satria tokoa, ny fanjakànana malagasy dia asehon'ny delegasiona matanjaka izay tarihin'Andriamatoa Richard RANDRIAMANDRATO, minisitry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ary noforonin'i Andriamatoa GERMAIN, Tale jeneralin'ny hetra, Andriamatoa Miandry RAKOTONDRAMANANA, talen'ny lalàna momba ny hetra sy Litigation ary Andriamatoa Hajarivony ANDRIAMAROFARA avy ao amin'ny Banky Iraisam-pirenena. Maherin'ny 450 ny solontena avy amin'ny sehatra 129 sy ny fikambanana iraisam-pirenena 14. Iray amin'ireo fihaonan'ny Minisitra lehibe indrindra natao tamin'ny OECD, izay manana sehatra 60 mahery misolo tena amin'ny ambaratonga minisitra. Nandritra ity fihaonana ity dia nihaona tamin'ny zokiolona zokiolona maro toy ny Andriamatoa Anjely GURRÍA, ny sekretera jeneralin'ny OECD, Rtoa Maria José Garde, filohan'ny Forum Forum, Ramatoa Ana Cebreiro Gómez, Mpitondra toekarena zokiolona ary Mpitantana ny Programme GTP Fiscal Politika sy Sustainable Growth Macroeconomics, Varotra sy famatsiam-bola eran-tany. Eo an-dàlana tamin'ity Forum ity, ny DGI dia nanatona ny Vaomiera momba ny raharaha ara-toekarena amin'ny Vondrona Afrikanina. Ity fikambanana ity dia hanohana ny mpitantana hetra malagasy amin'ny ezaka hanakaperanana sy hanisa ny fitantanana hetra. Ho fanampin'izany, ny fandraisana anjaran'i Madagasikara amin'ity fivoriana plenale ity amin'ny World Forum momba ny Transparency sy ny fifanakalozana...
  20 desambra 2019
 • Assistance technique pour l'analyse des risques en matière de contrôle fiscal par un expert du FMI.
  20 desambra 2019
 • Tao aorian’ny fanaovan-tsonia ny fifanaraham-piara-miasa teo amin’ny fampiasana ny E-hetra payment sy ireo Banky eto Madagasikara ny 10 Oktobra lasa teo, dia natao ny 05 Novambra ny fanombohana ofisialy ny fampiasana ny fandoavan-ketra ara-tambajotra izay natao tao amin’ny Carlton anosy. Ity fitaovana ity dia natao mba hiarovana sy ho fanatsarana ny fampidiran-ketra, Hanamorana ny asa fandoavan-ketra, ny fikajiana, ary hanenana ireo filaharana eny amin’ny ivon-ketra.  
  19 desambra 2019
 • Séance de présentation du PLF 2020
  19 desambra 2019
 • Atrik'asa amin'ny fitsirihana sy ny fanarahamaso ara-ketra nanomboka ny 05 Aogositra ka hatramin'ny 14 Aogositra 2019 ao amin'ny Colbert Hotel Antaninarenina. Izay sahanin'ny Ivo rezionay ny fanohanana ara- teknika ao amin'ny FMI ho an'ny Afrika Austral, Izay mamory ny mpisan'ny hetra eto Madagasikara sy ny Kaomorianina. Tohiny  
  07 aogositra 2019
 • DGI mpandray anjara tamin'ny FIM 2018, Vonona hatrany ny foibem-pitantanana ny hetra amin'ny fangaraharana, manoloana ny fifanakalozana mikasika ny hetra, Hetra phone, nanampy tosika ny Orange, Ny vondrom-be ekonomika sy ny DGI dia nametraka rafitra manokana hanatsorana ny asan'ny mpandoa hetra. Tohiny    
  03 jolay 2018
 • Vatovavy fitovinany, Boeny sy Sofia ... Video
  05 jona 2018
 • Rehefa lany ny fanovana teo amin'ny lalana ny fitantanam-bolan-panjakana ho an'ny taona 2016 dia nanao sehatra fampafantarana izany ny DGI izay notontosaina tao amin'ny CCIA tamin'ny 18 jolay lasa teo; ny ambangovangon'izany famelabelarana izany.
  19 jolay 2016
 • Nahazo toeram-piasana manaraka ny toetran'andro ny ivon-ketra ny Faritra Atsinanana, hita ao avokoa ny CFA , CFB, ary ny SRE
  21 desambra 2015