Revue de presse

  • Miady amin'ny Coronavirus: USD 186,4 tapitrisa natokana tamin'ny USD 671.73 tapitrisa nangatahina
    "Midi Madagasikara" ny 30 Jolay 2020.

  • Famerenana ny fahazoan-trosa haba amin'ny tataon-ketra. - Ny vanim-potoana fametrahana ny rindranasa mihemotra
    Ao amin'ny Fahamarinana amin'ny 22 Jolay 2020.