Fepetra vaovao momba ny hetra

Manaraka ny lalàna n: 2020-013 ny 24 Desambra 2020 mahakasika ny lalàna momba ny vola amin'ny 2021 Mikasika:

- Hetra amin’ny vola maty ,

- Hetra Tambatra,

- Hetra amin'ny karama sy fidiram-bola mitovy amin'izany,

- Hetra amin'ny tolo-barotra ho an'ny daholobe. Tohiny

Fifandraisana

Vaovao farany

DGI mandray anjara - Zava-mitranga

Fiaraha-miasa amin'ny fampiharana ny fihenan'ny TVA ho an'ny gazy fandrehatra.

Vaovao farany nampidirina

Fe-potoana farany fametrahana ireo antontan-taratasy mikasika ny kaontim-bolan’ny orinasa ao amin’ny sehatra « e-bilan » dia mihemotra ho 31/07/2021.

Vaovao farany nampidirina

Adidy hanambara sy handoa hetra amin'ny vola miditra (IR)

Vaovao farany nampidirina

Ireo dingana tokony harahina amin'ny fandoavana ny petra-bola miavaka amin'ny e-Hetra

Vaovao farany nampidirina

Fanitarana fe-potoana
» Ny vaovao farany rehetra
Fetra ny filazana ara - ketra na ny fandoavan-ketra

Ny hetra aloanao


Foibem-pitantanana regionaly ny hetra

Fitsidihana ankapobeny

244347
Niova farany
27 jolay 2021