LFI 2024

- Fanohanana ny fitomboana haingana, ny fitohizan'ny politikan'ny indostria,

- Fandrisihana ho an'ny fampiasam-bola tsy miankina hanentanana ny famoronana asa,

- Fampihenana 30% ny haba manokana sy ny hetra amin'ny fanodinana ny vokatra avy amin'ny harena an-kibon'ny tany (3,5% raha tokony ho 5%); Ny votoatiny

Fifandraisana

Vaovao farany

Vaovao farany nampidirina

Fehezan-dalàna mifehy ny paika ara-ketra

Vaovao farany nampidirina

Fehezan-dalàna mifehy ny hetra 2024

Vaovao farany nampidirina

Fomba fanarenana ny fifanoherana

Vaovao farany nampidirina

Fanamarihana voalohany: fanitarana fe-potoana hanomezam-baliny.

Vaovao farany nampidirina

Lalàna ny fitantanam-bola ho an'ny taona 2024
» Ny vaovao farany rehetra
Fetra ny filazana ara - ketra na ny fandoavan-ketra

Ny hetra aloanao


Foibem-pitantanana regionaly ny hetra

Fitsidihana ankapobeny

247646
Niova farany
07 febroary 2024