LFI 2024

- Fanohanana ny fitomboana haingana, ny fitohizan'ny politikan'ny indostria,

- Fandrisihana ho an'ny fampiasam-bola tsy miankina hanentanana ny famoronana asa,

- Fampihenana 30% ny haba manokana sy ny hetra amin'ny fanodinana ny vokatra avy amin'ny harena an-kibon'ny tany (3,5% raha tokony ho 5%); Ny votoatiny

Fifandraisana

Vaovao farany

Vaovao farany nampidirina

Filazana mahakasika ny filatsahana ho fidiana solombambahoaka

Vaovao farany nampidirina

Filazana mahakasika ny fanavaozana ny mombamomba ny mpandoa hetra ao amin'ny Nifonline araky ny Filazana laharana n°4149-2023-MEF/SG/DGI

Vaovao farany nampidirina

Fehezan-dalàna mifehy ny paika ara-ketra

Vaovao farany nampidirina

Fehezan-dalàna mifehy ny hetra 2024

Vaovao farany nampidirina

Fomba fanarenana ny fifanoherana
» Ny vaovao farany rehetra
Fetra ny filazana ara - ketra na ny fandoavan-ketra

Ny hetra aloanao


Foibem-pitantanana regionaly ny hetra

Fitsidihana ankapobeny

247857
Niova farany
27 martsa 2024