Lancement officiel de la nouvelle plateforme E-Hetra Payment

Tao aorian’ny fanaovan-tsonia ny fifanaraham-piara-miasa teo amin’ny fampiasana ny E-hetra payment sy ireo Banky eto Madagasikara ny 10 Oktobra lasa teo, dia natao ny 05 Novambra ny fanombohana ofisialy ny fampiasana ny fandoavan-ketra ara-tambajotra izay natao tao amin’ny Carlton anosy.

Ity fitaovana ity dia natao mba hiarovana sy ho fanatsarana ny fampidiran-ketra,

Hanamorana ny asa fandoavan-ketra, ny fikajiana, ary hanenana ireo filaharana eny amin’ny ivon-ketra.