Mahakasika ny asa fitsirihana ara-ketra natao teto amin'ny DGI

Filazana: Fanamafisana ny fanambarana ataon'ny mpandoa hetra, mifanaraka amin'ny taratasy fampahafantarana ataon'ny sampan-draharaha ny hetra. tohiny