Torolalana fampiharana ny lalana mifehy ankapobe ny hetra

Nosontonina sy naravona avy amin'ny fanadiahadiana natao teo anivon'ny mpandoa hetra, ny foibe ny fitantanana ankapobe ny hetra mametraka ity torolalana ity ho fanamorana ny fampiharana ny fehezan-dalana mifehy ny hetra eran'ny Nosy.