Fanampiana ara-teknika vaovao momba ny fitantanana ireo sisa tavela izay haverina


Iraka fanampiana amin'ny lafiny teknika amin'ny fitantanana hetra
IMF-AFRITAC Atsimo


Taorian’ny fandalovan’ilay manam-pahaizan’ny FMI-AFRITAC Sud, Andriamatoa Philip PENANJE, tamin’ny aprily 2019, dia misy indray ankehitriny ny iraka fanampiana ara-teknika momba ny fitantanana ireo hetra tsy voavory na ny « restes à recouvrer », izay nanomboka tamin’ny alatsinainy faha-10 febroary teny Antaninarenina.Ny andro voalohany dia nisy ny atrikasa izay niompana tamin’ny fiaraha-mijery ny fahatanterahana ireo soritra fanatsarana ny fomba fiasa, izay navoakan’ny Iraka AFRITAC tamin’ny volana aprily 2019 ary narahina fifanakalozan-kevitra momba ny olana atrehin’ireo mpiombon’antoka isan-tsokajiny. Marihana fa nandray anjara tamin’ity atrikasa ity ireo solotena avy amin’ny Foibe fitantanana ny hetran’ireo orinasa vaventy na « Direction des Grandes Entreprises » sy avy amin’ireo sampan-draharaham-paritra roa misahana ny orinasa eto amin’ny faritra Analamanga na ny « Services régionaux des Entreprises ».

 

Ankoatr’izay, ity Iraka FMI-AFRITAC Atsimo ity, izay mikatsaka indrindra ny fanavaozana ny rafim-pitakiana ireo hetra tsy voavory, dia haharitra hatramin’ny zoma faha-21 febroary, ary hahakasika ireo fitaleavana sy sampandraharaha foibe toy ny Foibem-pitantanana ny Lalàna ara-ketra sy ny fifanolanana (Direction de la Législation fiscale et du Contentieux), ny Foibem-pitantanana ny ara-teknika ny hetra (Direction Technique) sy ny Sampandraharahan’ny Hetra misahana ny lafiny informatika (Service du Système d'information fiscale).

Talata 11 febroary: andro faharoa amin'ny iraka IMF-AFRITAC South momba ny fitantanana ny sisa tavela.

Teto Andriamatoa PENANJE, manam-pahaizana FMI-AFRITAC South dia nanentana tamin'ny haavon'ny torolàlana ara-teknika sy ny serivisy momba ny haba momba ny hetra (SSIF), any Mandrosoa, hiresaka momba ny paikadin'i fanangonana tamberim-bidy amin'ny alàlan'ny fitaovana fanodinana, izay manome antoka ny fangaraharana sy hahazoana antoka. Vokatr'izany, natsangana ny filàna, fampahafantarana ireo mpandoa hetra mikasika ny fampiasana fanambarana elektronika sy fandoavana elektronika ary, amin'ny lafiny iray, hampiroborobo ny fiaraha-miasa amin'ny andrim-panjakana ara-bola.

Andro fahatelo an'ny iraka fanampiana ara-teknika IMF-AFRITAC Atsimo: Fihaonana eo amin'ny talen'ny Directate momba ny lalàna momba ny hetra sy ny Litigation (DLFC) sy Andriamatoa PENANJE izay natao tany Tsimbazaza, ny alarobia 12 febroary 2020. mifandraika amin'ny fanarenana sy ny fanodinana, ary koa ny toe-javatra sisa tavela izay jerena.