Fanapahana n° 280-2020-MEF/SG/DGI tamin'ny 27 Febroary 2020

Ny antsipirihany momba ireo fomba fiasa hamoahana ireo taratasy ho an'ny tompon'ny Filazana amin'ny fihazonana. tohiny