Fanambarana laharana faha: 001 / MEF / SG / DGI / DLFC tamin'ny 04 martsa 2020

Fepetran'ny fangatahana ny voalazan'ny lahatsoratra 06.-2.01 ary manaraka ny fehezan-dalàna amin'ny hetra ankapobeny (CGI) mifandraika amin'ny hetra amin'ny Famoam-bolam-panjakana (TMP) araka ny didim-pitondrana n: 2019-016 tamin'ny 23 desambra 2019 mifandraika amin'ny lalàna ara-bola ho an'ny 2020. Ny Ambangovangony