Caisse enregistreuse

Ny 15 Febroary amin'ny 14 ora ao amin'ny "Amphi ny ministeran'ny ekonomia anosy".

Hisy ny fanazavana mahakasika ny fampiasana sy ny fampiharana ny "Décision n°01 tamin'ny 26 janoary 2016" momba ny "caisse enregistreuse".