Azo ampiasaina ny e-HetraPayment ho an'ireo mpandoa hetra sahanin'ny DGE

Asaina ireo mpandoa hetra sahanin'ny DGE mba hanefa izany amin'ny alalan'ny e-HetraPayment. Ny Ambangovangony