Fanitarana ny fe-potoana ahafahana manambara ny zon'ny fifandraisana amin'ny 15 May 2020.

Ny fe-potoana ahafahana manambara ny zon'ny fifandraisana amin'ny entana amidy amin'ny ankolafy dia nahemotra. Ny Ambangovinganony