Fanemorana ny fe-potoana fanefana ny hetra noho ny krizy ara-pahasalamana Covid-19.

Fanemorana  ny fe-potoana fanefana ny hetra noho ny krizy ara-pahasalamana Covid-19. Ho an'ny: Hetra Tambatra, hetra amin'ny fidiram-bolan'ny vola, fanambarana ara-bola, zon'ny fifandraisana. Ny ambagovangony