Araka ny Naoty 101 tamin'ny 17 Febroary 2016 : mihemotra isaky ny faha 20 ny volana ny fara-fandefasana ireo tovana TVA.

Naoty 101-2016-MFB/SG/DGI du 17 Febroary 2016

Mihemotra isaky ny faha 2O ny volana ny fara-fandefasana ireo tovana TVA izay tokony ahitana ny  lisitry ireo mpamatsy sy ny mpanjifa manaraka ny fepetra laharana 06.01.26 ao amin'ny CGI.

Marihina etoana fa nyfe-potoana fara fandefasana ny filazalazana ny TVA dia tsy miova.