Ny fanitsiana ny lalàna momba ny famatsiam-bola ho an'ny taona 2020

Ny fanitsiana ny lalàna momba ny famatsiam-bola ho an'ny taona 2020 dia mifantoka eran-tany amin'ny fametrahana ny valan'aretina COVID-19, ny fanatontosana ny tetik'asa fahatelon'ny velirano ambin'ny folo ambin'ny folo amin'ny alohan'ny laharam-pahamehana ny sehatry ny fiaraha-monina ary ny fiandrasana ny politikam-bola fisaraham-bola amin'ny famerenan'ny valan'aretina.