Fe-potoana fanefana ny letra izay tokony hoe isaky faha 15 ny volana

Ny fanitarana ny fe-potoana taorian'ny fanambarana ofisialy ny famerenana ny hetsika ara-dalàna ao amin'ny faritra tsirairay voakasik'izany. Hijery