Kaody ankapobeny momba ny hetra araky ny LFR 2020

Ny mpandoa hetra dia tokony hametraka amin'ny fotoana elektronika amin'ny fotoana iverenan'ny hetra ny antontan-taratasy momba ny famindrana vidin-javatra izay misy rakitra lehibe iray momba ny vondrona iraisam-pirenena iray manontolo sy ny rakitra eo an-toerana an'ny orinasa voakasik'izany, amin'ny iray amin'ireo fiteny ofisialy , ary ny fehezan-teny izay apetraky ny lahatsoratra mifehy.

Andininy 20.05.01.- Ny laharana fisoratana anarana momba ny hetra an-tserasera dia atokana ho an'ny olona voajanahary na ara-dalàna ary koa ho an'ireo izay manana orinasa maharitra eto Madagascar izay azon'ny hetra habaina ao ny hetsika, fananany na fidiram-bolany. haba, haba na haba omen'ny fehezan-dalàna. Tohiny