BFO N°03

BFO N°03

Ho Tohin'ny hetsika amin'ny fangaraharana dia natao ity gazety boky ity ho fanomezana fanazavana be be kokoa eo amin'ny fampiharana ireo lalana ny hetra vitsivitsy, anisan'izany ny momba ny Hetra mitsitapitapy amin'ny vola miditra. [Tohiny]