Filazana momba ny fanamarinana ara-ketra hoan'ireo kandida amin'ny fifidianana loholona

Filazana momba ny fanamarinana ara-ketra hoan'ireo kandida amin'ny fifidianana loholona. Ny Ambangovangony