- Filazana mikasika ny fiverenana tsikelikely amin'ireo asa mahazatra eo anivon'ny fandraharahana momba ny hetra

Miverina amin ‘ny laoniny ny asa eo amin’ny fandraharahana mamba ny hetra. Izay mahakasika ny fisavana ara-ketra sy Treo asa famorian-ketra. Tohiny