Anisan'ireo fironana ankapobeny amin'ny LFI 2021

Fanarenana ny toe-karena amin'ny alàlan'ny laharam-pahamehana ny famoronana asa,
Ezaka mitohy hahatratra ny fihemoran'ny fampandrosoana sosialy,
Fanamafisana ny faharetana ara-bola amin'ny alàlan'ny fanentanana ireo loharanon-karena azo alaina,
Ezaka mitohy hampiakarana ny tahan'ny tsindry haba ... Tohiny