Filazana: ny fandoavam-bola dia hatao amin'ny ambaratongam-pandoavana ihany.

Mba hialana amin'ny endrika kolikoly rehetra, ny fandoavambola  dia efaina manokana eny anivon'ny fandoavam-bola isaky ny biraon'ny hetra. Aorian'izay