Ny fampihàrana ny tahany hetra manonga miandalana dia natao hanalefahana ny bomba fikajian-ketra ka miteraka fihenan'ny hetra IRSA.

Ny fomba fikajiana IRSA araky ny andininy vaovao amin'ny lahatsoratra 01.03.16 an'ny CGI, natolotry ny lalàna n: 2020-013 tamin'ny 24 Desambra 2020 momba ny lalàna mifehy ny vola 2021. ny tohiny