Fe-potoana fanefana ny hetra tambatra ho an'ny mpitatitra

Vokatry ny fivoriana niarahan'ny fikambanan'ny kaoperativa ny mpitatitra sy ny ao amin'ny foibe fitantanana ankapobe ny hetra dia toy izao ny fe-potoana fanefana ny hetra tambatra ho an'ny mpitatitra. Tohiny