SRE1 sy 2 mifamadika amin'ny fanambarana an-tserasera sy amin'ny fandoavam-bola amin'ny Internet amin'ny "e-hetra" .

Ireo mpandoa hetra tantanan'ny Serivisy rezionalin'ny Analamanga 1 sy 2  dia takiana amin'ny fanambarana ara-elektronika sy handoavana ny hetra sy ny haba amin'ny "e-hetra" manomboka ny 15 Mey 2021. Raha mila fanazavana fanampiny