Fanitarana fe-potoana

- Ny fametrahana an-tserasera na fandefasana ireo fanambarana ara-bola dia tokony hatao alohan'ny 15 May 2021,

- Ny fanambarana ny zon'ny fifandraisana amin'ny 30 Jona 2021. Tohiny