Fe-potoana farany fametrahana ireo antontan-taratasy mikasika ny kaontim-bolan’ny orinasa ao amin’ny sehatra « e-bilan » dia mihemotra ho 31/07/2021.

Fanemorana ny fe-potoana farany handefasana ny antontan-taratasy mikasika ny kaontim-bolan'ny orinasa ary ny fanamarinana ataoníreo mpahay kajim-bola ao amin'ny tambazotra "e-bilan". Hijery misymisy kokoa