Fihaonan'ny Sampandraharahan'ny Hetra tamin'ny Sehatra tsy Miankina.


Nihaona ny alatsinainy 24 janoary 2021 tetsy amin'ny Tranoben'ny Varotra sy ny Indostria ny avy amin'ny Sampandraharahan'ny Hetra (#DGI ) sy ireo avy amin'ny Sehatra tsy Miankina nandihina ny mety ho fiaraha-miasa sy fifanampiana eo amin'ny sehatry ny fandoavan-ketra.
Voasolo tena tao avokoa ireo Vondron'ny mpandraharaha toa ny GEM, ny SIM, ny Fivmpama, ny GEFP, ny sehatry ny fizahan-tany, sns, ary tena nafana ny adihevitra indrindra ny mahakasika  ny redressement fiscal.


Nanazava arak'izany ny Tale Jeneralin'ny Sampandraharahan'ny Hetra, Andriamatoa Germain fa  raha ara-dalàna ny fanambarana rehetra natao, ary ananana porofo dia tsy tokony hitaintaina ny tompon'orinasa. Ary mbola nanampy izy fa tsy ilay sora-bola anatin'ny redressement no aloa fa fangatahana fanazavana fotsiny ihany iny. Notsindriany ihany koa fa 10.000 amin'ireo mpandraharaha 750.000  no anaovana io fampatsiahivana io. Niala tsiny arak'izany Andriamatoa Tale Jeneraly raha nandray ilay redressement ho toa ny fanenjehana ireo amin'ny Sehatra tsy Miankina.


 Ankoatra izay mbola manana zo hitondra fanazavana ireo ao amin'ny Sehatra tsy Miankina, manan-jo anao adihevitra ara-ketra, manome valiteny amin'ny fanadihadiana atao, manan-jo anao réclamation,  ary farany hampakatra ny raharaha eny amin'ny Filankevim-panjakana na Conseil d'Etat.
Maro ireo soso-kevitra sy tolo-kevitra natolotr'ireo mpandraharaha ary horaisina sy hodinihina avokoa hahatongavana amina marimatitra iraisana entina hanampiana ny Sehatra tsy Miankina amin'izao olana nateraky ny COVID-19 izao.


#mef_madagasikara